Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy

Na samym początku należy ogrodzić plac budowy w celu ochrony zgromadzonych tam materiałów oraz sprzętu a także by ograniczyć dostęp do terenu osobom nieupoważnionym. Ważne jest aby stosowane ogrodzenia nie były ogrodzeniami stałymi – by ich konstrukcja pozwalała na łatwy montaż i demontaż a także transport. W zależności od lokalizacji budowy ogrodzenia mogą być w postaci pełnej jak i ażurowej. Wszelkie odległości, szerokości czy długości ogrodzeń w zależności od usytuowania budowy są określane prawnie. Materiał ogrodzenia może być różny. Można stosować ogrodzenia drewniane z gotowych płyt ażurowych, gotowych tarcz pełnych bądź ogrodzenia ryglowe. Jednak mimo tego, najczęściej stosowane są ogrodzenia metalowe. Dzieje się tak dlatego, iż są trwałe,. Najczęściej stosowane są blachy fałdowane. Ponadto stosuje się także ogrodzenia z siatki metalowej mocowanej bezpośrednio do słupków, ramy kątownika lub do innych kształtowników stalowych. Jednym z najłatwiejszych do zamontowania ogrodzeniem jest to wykonane z siatki odwijanej ze zwojów. Ważne jest także, że w miejscach gdzie istnieje zagrożenie dla pieszych, spowodowane poprzez spadające narzędzia czy inne materiały budowlane należy stosować daszki ochronne. Wykonywane one są z desek połączonych na wpust lub szczelnie przybitych w powiązaniu z ogrodzeniem budowy.