Wprowadzanie zmian w projekcie

Wprowadzanie zmian w projekcie

Proces budowlany jest procesem charakteryzującym się zmiennością. Nie zawsze wykonujemy wszystkie element konstrukcji tak, jak przewiduje pierwotna wersja projektu budowlanego. Czasami jest to spowodowane zmianą organizacji pomieszczeń, a czasem wynika to z konieczności związanych z powstaniem różnorodnych problemów. Na każdym etapie budowy mamy możliwość odpowiedniego zmieniania projektu. Nie możemy jednak robić tego dowolnie oraz samodzielnie. Projekt budowlany jest bowiem dokumentem, na podstawie którego otrzymujemy pozwolenie na budowę. Oznacza to, że prezentowane tam rozwiązania są oparte na przepisach prawa oraz wiedzy budowlanej. Projektowana konstrukcja cechuje się stabilnością i nie będzie narażała naszego zdrowia i życia. Zmiany konstrukcyjne mogą taką wytrzymałość zmieniać. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji działań. W związku z tym, wszystkie ewentualne zmiany muszą być poparte podpisem projektanta. Taka asygnata stwierdza, że wyraża on zgodę na owe zmiany oraz oświadcza, że nie wpłyną one na właściwości obiektu. Wszelkiego rodzaju zmiany wielkości pomieszczeń oraz zmiany umieszczenia okien budynku nie powinny powodować żądnych skutków. Otrzymanie takiej zgody nie powinno również sprawiać żadnych problemów. W przypadku zmian konstrukcji oraz zmian w posadowieniu ścian nośnych sprawa może wyglądać trudniej.