Umowa na roboty budowlane z firmą

Umowa na roboty budowlane z firmą

Minęły już czasy, kiedy większość domów mieszkalnych jednorodzinnych realizowana była w tak zwanym własnym zakresie, czyli inaczej mówiąc – metodą gospodarską. Obecnie po prostu wynajmuje się odpowiednia ekipę budowlaną, oczywiście firma powinna być starannie wybrana, bo na pewno zechcemy, aby wybudowany przez tych ludzi dom służył naszej rodzinie przez wiele pokoleń i aby nie było konieczności wykonywania w krótkim czasie od zakończenia budowy kolejnych prac remontowych czy modernizacyjnych. Po znalezieniu już odpowiedniej ekipy należy spisać z właścicielem firmy umowę na roboty budowlane, a więc wszystkie ustalenia ustne odnośnie wykonania całej inwestycji przelać na papier – w formie umowy cywilno-prawnej. Zaleca się, aby taka umowa zawierała w miarę szczegółowo opisane wszelkie kwestie związane z planowaną inwestycją, aby pozostawiała jak najmniej miejsca na wszelkiego rodzaju niedomówienia, kwestie, które po pewnym czasie mogą okazać się punktem zapalnym sporu pomiędzy inwestorem, czyli nami a właścicielem firmy budowlanej. Jeśli zdarzy się sytuacja tego rodzaju, że właściciel danej firmy będzie chciał zatrudnić podwykonawcę przy pewnych elementach realizacji inwestycji, może to zrobić tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez inwestora pisemnej zgody na zastosowanie takiego rodzaju manewru.