Systemy jakości w budownictwie

Systemy jakości w budownictwie

Zapewnienie odpowiedniej jakości procesu czy robót budowlanych jest niezwykle istotne w calu zaspokojenia potrzeb odbiorców. W budownictwie dotyczą one biur projektów, producentów, dystrybutorów i importerów materiałów i wyrobów budowlanych, dostawców maszyn i urządzeń budowlanych a także wykonawców konstrukcji, całych obiektów i robót budowlanych, elementów wykończeniowych, wyposażenia obiektów oraz instalacji. Szeroko rozumiana certyfikacja systemów jakości ma na calu utwierdzenie, że przedsiębiorstwo spełnia warunki niezbędne do prowadzenia swojej jakości na określonym poziomie. Certyfikację przeprowadza się zgodnie z normami z serii PN – ISO 9001 bądź w ograniczonym zakresie zgodnie z PN – ISO 9003. To właśnie certyfikat jest dokumentem, który potwierdza dostosowanie się przedsiębiorstwa do uwarunkowań i wymogów rynku budowlanego. Każde przedsiębiorstwo, które posada certyfikat systemu jakości, powinno opracowywać każdorazowo plan jakości. W rzeczywistości jest on systemem jakości danego przedsiębiorstwa dlatego, że opisuje on wykonanie projektu wraz z jego kontrolą. Umożliwia to efektywną realizację i przekonanie inwestora o tym, że jego wymagania zostały właściwie zrozumiane i będą spełnione. Ponadto warto wiedzieć, ze plan jakości może dotyczyć zarówno zagadnień prawnych i organizacyjnych jak i spraw technicznych.