Rok 2013 zmiany w prawie budowlanym

Rok 2013 zmiany w prawie budowlanym

Chcą zbudować, postawić nowy dom musimy przestrzegać pewnych przepisów, ustaw czy też rozporządzeń. Mimo tego, że z tym jest wiele kłopotu to jak byśmy tego nie przestrzegalibyśmy mogli mieć jeszcze większe kłopoty. Jednak mają wejść w życie zmiany w ustawie Prawo Budowlane. Zmiany te mają być jeszcze w tym roku. Zmiany te są opracowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dokładnie mówiąc zmiany, co do tej ustawy wejdą w życie trzecim bądź czwartym kwartale 2013 roku. Zmiana w ustawie tej ma dotyczyć między innymi tego by ułatwić rozpoczęcie budowy. Do tej pory było tak, że trzeba było ubiegać się o pozwolenie na budowę tego naszego wymarzonego domu. Natomiast po zmianie będzie trzeba tylko złożyć w urzędzie specjalne zgłoszenie, które to będzie zawierało w sobie projekt budowlany. Złożenie tego zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że mamy pozwolenie na budowę i możemy stawiać nasz dom. Nowe przepisy również mówią o tym, że w ciągu trzydziestu dni starosta ma obowiązek wysłać nam dziennik budowy, który to upoważnia nas do zaczęcia budowy. Gdy wejdą te zmiany w życie to ulegnie zmniejszeniu czas, w którym to oczekujemy na to nieszczęsne pozwolenie na budowę. Tak jak widać ustawa ta daje same plusy i wszystkim wyjdzie na dobre i urzędnikom i budującym, jeżeli ustawa ta wejdzie w życie.