Prace pomiarowe w budownictwie

Prace pomiarowe w budownictwie

Obowiązujące prawo mówi, iż geodeta jest zobowiązany do wykonywania prac pomiarowych w sposób odpowiedzialny pod względem zarówno prawnym jak i technicznym. Osoba majstra budowlanego ma za zadanie wykonywanie prac związanych z poszczególnymi fragmentami budowy a także obsługę punktów wskazanych mu przez geodetę pracującego na obszarze danej budowli. Geodeta wykorzystuje techniki bezpośrednich pomiarów szczegółowych (techniki proste i zaawansowane) do zagęszczania terenu budowy dodatkowymi punktami pośrednimi. Wszelkie pomiary odległości pomiędzy określonymi punktami nazywa się pomiarami liniowymi bezpośrednimi. Podstawowym instrumentem przymiaru mechanicznego jest przymiar wstęgowy (taśma miernicza bądź „ruletka”). Wykonywany on jest z materiału charakteryzującego się dużą odpornością mechaniczną na rozciąganie a także małą wrażliwością na wahania temperatury. Ważne jest aby sprzęt wykorzystywany do pomiarów geodezyjnych był certyfikowany oraz posiadał świadectwo komparacji. Teren pochyły wymaga dodatkowych czynności. Należy wykorzystywać naturalne lokalne elementy orientacyjne, czyli kierunki poziomy i pionowy. Można także wykorzystywać fale elektromagnetyczne – mierzenie odległości pomiędzy nadajnikiem a reflektorem zwrotnym (dalmierze elektrooptyczne). Pozwalają one określić długości, jakie przebywa fala pomiarowa od reflektora i z powrotem.