Poziom izolacji termicznej

Poziom izolacji termicznej

Jakość izolacji termicznej powinna przedstawia się na wysokim poziomie w budynkach o wysokości nieprzekraczającej 8 m. Wtedy styropian można przyklejać do ściany. Zalecane jest dodatkowe kotwienie płyt w miejscach narożnych, na większe ssanie wiatru, w narożach budynku, w pobliżu otworów drzwiowych i okiennych. Używa się w tym celu kołków rozprężonych wykonanych z tworzywa sztucznego. Gdy płyty posiadają frezowane krawędzie, wystarczą 4 sztuki na m2. Natomiast proste zapewniają nam 6 sztuk na m2. Dla mocnych ścian kołki powinny być zakotwione na głębokości 5 cm. W mniej wytrzymałych ścianach z pustaków ceramicznych, czy betonu komórkowego przynajmniej 9 c. Decydowanie się na taką formę izolacji termicznej ma wpływ na zmniejszenie się kosztów wynikających z samego ogrzewania. Przekonują się o tym inwestorzy, którzy na każdym etapie budowy domu jednorodzinnego zwracają uwagę na jakość takiej izolacji termicznej. To jest w stanie zapewnić im bardzo wiele korzyści. Wynikają na przykład z używania dobrej jakości materiałów budowlanych. Rynek przedstawia nam wiele rodzajów takich samych materiałów. Mogą one na przykład różnić się właściwościami, parametrami, kształtem, zastosowaniem, przeznaczeniem. Na takie elementy powinno zwracać się szczególną uwagę. Umożliwi to tworzenie bardziej skutecznego projektu domu.