Oznakowanie placu budowy domu

Oznakowanie placu budowy domu

Podejmując decyzje o budowie własnego domu jednorodzinnego, będzie to zaledwie pierwsza z wielu decyzji, które będziemy musieli podejmować w czasie całego procesu budowlanego. Na pewno wiele z tych decyzji będzie podejmowanych przez szefa ekipy budowlanej, jednak na pewno najważniejsze z nich powinny być zatwierdzane przez głównego inwestora domu, bowiem on jest odpowiedzialny w sensie prawnym za wszelkie niedociągnięcia czy niedopatrzenia, jak też niedochowania wszelkich procedur budowlanych. Bardzo ważnym elementem już na samym początku procesu budowlanego będzie wykonanie ogrodzenia placu budowy, a następnie jego odpowiednie oznakowanie. Prawo budowlane w tej kwestii jest bardzo precyzyjne, mówi, bowiem o tym, że plac budowy powinien być oznakowany tablicą informacyjna koloru żółtego, o odpowiedniej wielkości i umieszczona w taki sposób, by zapewnić dobrą odczytywalność jej przez osoby postronne, które znajdują się w pobliżu ogrodzenia placu. Na tej tablicy powinny być zawarte wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zarówno prowadzonej inwestycji, jej charakteru, przeznaczenia, jak też dane inwestora. Powinny być tam umieszczone również numery telefonów alarmowych, jak też do osoby odpowiedzialnej za budowę, a więc do kierownika danej budowy – na pewno powinien być też umieszczony na tablicy termin rozpoczęcia inwestycji.