Osoby wydające pozwolenia na budowę

Osoby wydające pozwolenia na budowę

W Polsce chcąc wybudować własny budynek mieszkalny, nie wystarczy posiadanie odpowiedniego terenu oraz dużych ilości środków finansowych. Konieczne jest bowiem także spełnienie różnego rodzaju wymogów formalnych, a więc posiadanie odpowiednich uprawnień i zezwoleń, pozwalających na wykonanie inwestycji budowlanej. Dom wybudować można także bez odpowiednich zezwoleń, lecz wówczas jest to samowola budowlana, postawiona na własne ryzyko. Organem wydającym odpowiednie pozwolenia na budowę jest nadzór budowlany. W przypadku samowoli budowlanych, a więc budynków postawionych nielegalnie, organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę tego typu obiektu, co powoduje znacznego rodzaju frustracje, a przede wszystkim straty materialne i finansowe. Organ może podjąć decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę domu, w przypadku gdy działka, na której dom ma powstać jest terenem bardzo podmokłym, bagnistym lub piaszczystym. Postawienie budynku na tego typu terenie jest niebezpieczne, a jednym z celów nadzoru budowlanego jest dbanie o bezpieczne powstawanie inwestycji budowlanych, zgodnych z obowiązującym prawem. Od wielu lat w Polsce trwają dyskusje na temat zniesienia konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, lecz w obecnej sytuacji zdobycia takiego pozwolenia jest konieczne do rozpoczęcia budowy.