Odwadnianie do wewnątrz budynku

Odwadnianie do wewnątrz budynku

Sposobów usuwania wody z pokryć jest kilka sposobów. Najbardziej znanym jest używanie rynien oraz rur odprowadzających wodę. Jednak w niektórych przypadkach woda zostaje skierowana w odrobinę innym kierunku. Przy attykach, ścianach tarasowych, na rozległych dachach stosuje się odprowadzanie wody do wewnątrz budynku. Sposób ten jest także efektywny w przypadku, gdy estetyka wymaga schowanie rur spustowych w elewacji (budynki monumentalne). Istnieje oczywiście kilka istotnych wymogów odnośnie takiego sposobu odprowadzania wody. Rury spustowe od lejów spływowych w budynkach, które mają poddasze powinny być na poddaszu podgrzewane z tego względu, iż istnieje możliwość ich zamarzania. Konstrukcja leja powinna zabezpieczać i zapewniać szczelność warstwy wodoszczelnej stropodachu z urządzeniem spływowym. Ponadto lej powinien mieć odpowiednią długość wpustu walcowego, ponieważ ważne jest, aby łatwo i dobrze łączył się z rurą spustową. Co więcej, powinien on zabezpieczeń wpust i rurę wpustową przed zanieczyszczeniami a przy tym zapewniać okresową kontrolę oraz powinien gwarantować możliwość pionowych ruchów w połączeniu leja z rurą spustową. Sposób ten mimo, iż wydaje się stosunkowo trudny i ograniczony wieloma przepisami zapewnia estetyczne odwadnianie budynku a przy tym pozostaje ekonomiczny i nieprzeszkadzający w codziennym funkcjonowaniu.