Od czego zależy głębokość fundamentów

Od czego zależy głębokość fundamentów

W początkowym okresie budowy każdego domu, niezależnie od jego wielkości i przeznaczenia, najważniejszym elementem będzie położenie fundamentów. Ta czynność powinna być poprzedzona badaniem gruntu, jeśli chodzi o jego przepuszczalność, gęstość i ciężar właściwy, bowiem ma to istotne znaczenie w kwestii, na jaka głębokość zamierzamy osadzić fundamenty budynku. Jest też istotne, jakie będą ściany zewnętrzne, jaka będzie ich wysokość i materiał, z którego zostaną wykonane – im ściana wyższa, tym cięższa, a więc i osadzenie fundamentów powinno być głębsze. W każdym projekcie domu jest zawarta wskazówka, na jakiej głębokości powinny być osadzone fundamenty danego domu, jednak w efekcie końcowym będzie to suma poszczególnych czynników. Ważnym elementem tego procesu budowlanego będzie miejsce budowy naszego domu – w Polsce w różnych miejscach następuje przemarzanie gruntu do różnej głębokości, zaś fundament powinien być wylany nieco głębiej niż właśnie ta granica. Do wykonania fundamentów najlepiej jest użyć już gotową zaprawę betonowa, wykonana według sprawdzonych receptur przez firmy specjalizujące się w tego rodzaju usługach – fundament zostanie wylany szybko, będziemy mieli gwarancje jego odpowiedniej jakości, dokładnego wymieszania poszczególnych składników mieszanki betonowej w gruszce, która dostarczy nam ten materiał na działkę.