Mapy i badania geodezyjne

Mapy i badania geodezyjne

Wszystkie procesy budowlane nie obejdą się bez geodety. Możemy doskonale wiedzieć, jakie są granice działki, posiadać wiedzę o jej położeniu, doskonale zdawać sobie sprawę o rodzaju i położeniu linii pod powierzchnią gruntu, a mimo to konieczna jest wizyta geodety. Fachowiec ten odpowiada za przygotowanie danych do wydania map do celów projektowych. Jest to inny rodzaj mapy, aniżeli te, które wykorzystujemy w procesie inwestycyjnym. Mapa do celów projektowych musi zawierać dane o gruncie oraz informacje o wszystkich rurociągach, czy przewodach znajdujących się na danym terenie. Tylko w taki sposób można odpowiednio przewidzieć i zaplanować proces budowy. Mapa do celów projektowych wykonywana jest w kilku egzemplarzach. Niemniej jednak nawet te egzemplarze nie wyjaśniają kosztów przygotowania jej. Wszelkiego rodzaju mapy do celów projektowych wiążą się z wysokimi kosztami przygotowania. Niejednokrotnie są to sumy kilkuset złotych. Ten jeden dokument, który stanowi nieodzowny element prac projektowych, ale również wszystkich zgłoszeń urzędowych jest zatem kosztownym wydatkiem. Takimi działaniami gospodarczymi zajmują się uprawnione przedsiębiorstwa. Czas oczekiwania na wydanie mapy nie powinien przekroczyć kilku dni. Musi ona bowiem zostać odpowiednio opieczętowana oraz podpisana przez wykwalifikowanych specjalistów.