Koszt technologii budownictwa

Koszt technologii budownictwa

Rozwój technologii w budownictwie przyczynia się do użytkowania nowoczesnych systemów. Na przykład jest to przydatne w momencie tworzenia projektu budowlanego. Inwestor w tym wypadku decyduje o tym, w jakiej technologii ma zostać wykonany określony projekt budowlany. Wybór takiej technologii ma istotny wpływ na poziom kosztów bezpośrednich. Wskazuje ile kosztują prace budowlane, jak i materiały. Natomiast do kosztów pośrednich zaliczają się koszty nadzorców, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, koszty finansowe, ubezpieczenie, ochrona, koszty wynajęcia mieszkania na czas budowy. Taki poziom kosztów ma istotny wpływ na czas trwania budowy. Jeśli budowa jest dłuższa, to także przedstawiają się większe koszty. Dlatego inwestorzy dokładnie wskazują termin, w którym ma zostać wykonana budowa domu. Ekipa budowlana musi całkowicie zastosować się do takich zaleceń. Tylko wtedy ma możliwość uzyskania pełnego wynagrodzenia za wykonanie takich prac. Sam sposób organizacji budowy jest w stanie decydować o jakości, staranności wykonania projektu, jak i czas trwania budowy domu. Ważny jest generalny wykonawca, który jest odpowiedzialny za organizację wszelkich potrzebnych prac budowlanych, administracyjnych. Uwzględnia on także projektowanie, nadzór, ochronę, czy dodatkowo ubezpieczenie budowy.