Jakie oznakowanie placu budowy domu

Jakie oznakowanie placu budowy domu

Rozpoczynając budowę swojego domu jednorodzinnego, co jest inwestycją nie tylko kosztowna, ale i wymagającą dużego wysiłku logistycznego, musimy bardzo uważać, aby nie popełnić jakiegoś błędu, nawet zaniechania, aby nadzór budowlany lub inne powołane do tego instytucje nie mogły nam zarzucić jakichś braków i mieć pretekst do ukarania nas jako głównego inwestora. Jednym z wymogów oczekiwanych od inwestora jest odpowiednie oznakowanie placu budowy – ogrodzenie tego terenu nie jest wprawdzie prawnie wymagane, jednak warto tego również dokonać ze względów praktycznych. Właściwym oznakowaniem jest umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zawierającej wszelkie wymagane dane na temat naszej inwestycji. Tablica obligatoryjnie musi być koloru żółtego, tak mówią przepisy budowlane, powinna zawierać informacje podane w sposób czytelny. A wiec będzie tam informacja o tym, jaka to jest inwestycja, jaki budowany jest tu obiekt, który jest inwestorem, kto kierownikiem budowy – oczywiście do wszystkich wymienionych na tablicy osób powinny być podane numery telefonów kontaktowych. Na tablicy będzie też umieszczona informacja o tym, jaka firma jest wykonawcą danej inwestycji, obligatoryjnie muszą znaleźć się tam numery telefonów alarmowych do poszczególnych służb ratunkowych, jak policja czy straż pożarna.