Jak zorganizować plac budowy domu

Jak zorganizować plac budowy domu

Zanim jeszcze rozpoczniemy pierwsze prace budowlane przy stawianiu naszego domu, należy w odpowiedni sposób przygotować teren, gdzie inwestycja będzie prowadzona, a więc urządzić w odpowiedni sposób plac budowy naszego domu. Na pewno bardzo ważnym elementem tych czynności będzie wykonanie ogrodzenia placu, stanowić to biedzie istotny czynnik bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych. Nie zdarzy się nic złego osobom, które mogą pojawić się na naszym placu budowy, które będą po prostu przypadkowo przechodzić w pobliżu – w ten sposób nie będziemy mieli dodatkowego, a wcale niepotrzebnego problemu. Oczywiście na ogrodzeniu powinna być informacja, umieszczona na specjalnej, żółtego koloru tablicy, że jest to budowa domu, jak też ostrzeżenie, że osobom obcym jest wstęp wzbroniony na teren budowy. Takie ogrodzenie placu budowy to dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnymi kradzieżami z terenu budowy czy to materiałów budowlanych, czy to sprzętu zgromadzonego na placu, kiedy nie ma możliwości jego każdorazowego zabierania z terenu budowy. Należy też wykonać odpowiednie oświetlenie placu, co będzie dodatkowym czynnikiem zwiększenia bezpieczeństwa całej inwestycji. Nie możemy zapomnieć o tym, aby był wykonany wyjazd ewakuacyjny z terenu budowy, by w razie potrzeby można było opuścić teren lub też by był zapewniony swobodny dojazd na budowę pojazdów strażackich.