Etapy życia człowieka

Etapy życia człowieka

Każdy człowiek po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej (lub technikum) musi dokonać wyborów, które wpłyną na całe jego życie. Pierwsza ważna decyzja dotyczy podjęcia pierwszej pracy lub zdecydowania się na podjęcia studiów. Obie decyzje są bardzo trudne. Podjęcie pracy po szkole średniej często wiąże się ograniczonym wyborem stanowisk, które jednocześnie często nie są wystarczająco dobrze płatne. Wybór studiów wiąże się jednak z dalszym wyborem – konkretnego kierunku, który po kilku latach da nam szansę na lepszy start. Gdy człowiek ma 25-30 lat (czasami oczywiście wcześniej, czasami później), decyduje się na wstąpienie w związek małżeński. Ta decyzja całkowicie zmienia jego dotychczasowe życie, ponieważ z dotychczasowego „ja”, musi on nauczyć się myśleć w kategoriach „my”. Co więcej, musi także zacząć myśleć nie tylko o zarabianiu na swoje potrzeby, ale na wspólne życie z małżonkiem i na utrzymanie i wychowanie dzieci, które prawdopodobnie niedługo się pojawią. Następnym etapem bywa budowanie domu – zwykle angażuje ono na kilka dobrych lat. Wówczas dzieci podrastają i … dla nich rozpoczyna się kolejny etap – wybór studiów lub pierwszej pracy, a dla rodziców – trudny moment opuszczenia domu przez dzieci. Czeka na nas jeszcze jeden bardzo ważny etap – zostanie babcią lub dziadkiem.