Czy warto grodzić plac budowy

Czy warto grodzić plac budowy

Jest w naszym kraju wiele przepisów, w tym również zawartych w planie budowlanym, które nieco inaczej traktują kwestie budowy na przykład domów jednorodzinnych, na terenie prywatnym, jak budowę domów wielorodzinnych, realizowanych przez dewelopera. Ten pierwszy musi bezwarunkowo ogrodzić plac budowy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wznoszony jest budynek wielokondygnacyjny, a inwestor wznoszący swój dom jednorodzinny nie ma takiego wymogu. Jednak logika i praktyczne podejście do tematy wskazują, że warto jest ogrodzić plac budowy domu, ma to wiele aspektów. Przykładowo – jeśli nie było takiego ogrodzenia, a ktoś niepowołany dostał się w pobliże prowadzonej budowy i coś mu się stało, na przykład spadła mu na głowę cegła, to pomimo posiadania ubezpieczenia danej budowy firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z uwagi właśnie na brak ogrodzenia, a wiec na brak jednoznacznego wskazania, że dany teren jest prywatny i wstęp dla osób postronnych jest wzbroniony. Kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o ogrodzenie terenu budowy, to zabezpieczenie wielu znajdujących się na placu budowy przedmiotów przed ich utrata w wyniku kradzieży – jeżeli teren jest ogrodzony, a samo miejsce posiada w nocy dobre oświetlenie, ryzyko kradzieży znacznie maleje – warto więc zainwestować w odpowiednie ogrodzenie terenu budowy.