Charakterystyka gruntów w budownictwie

Charakterystyka gruntów w budownictwie

Aby prawidłowo zaprojektować i zrealizować budowlę ziemną należy znać podstawowe parametry gruntów, wśród których wyróżnia się: strukturę, skład, właściwości fizyczne i chemiczne, właściwości wytrzymałościowe i inne. Klasyfikacja gruntów uwzględnia wszystkie wyżej wymienione parametry. Pogrupowaniem wszystkich gruntów zajmuje się norma PN – 86/B – 02480. Obecnie stosuje się podział gruntów na kategorie, które uwzględniają zarówno stopień trudności odspojenia a także wydobycia urobku. Ważne jest aby zwrócić szczególną uwagę na grunty z kategorii I – V, ponieważ to one stanowią materiał do wykonywania budowli ziemnych. Dwie pierwsze kategorie zawierają gleby uprawne z darnią lub korzeniami o grubości do 30 milimetrów, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek gliniasty, piasek wilgotny a także torf z korzeniami o grubości do 30 milimetrów. Kategoria trzecia łączy glebę uprawną z korzeniami o grubości ponad 30 milimetrów, glebę wilgotną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, namuły rzeczne, żwir i inne. Kategoria czwarta obejmuje glinę wilgotną zwartą i półzwartą, ił małowilgotny, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub odpadami z drewna i inne. Ostatnia ważna kategoria piąta łączy grunty zwarte i skaliste miękkie, glinę zwałową z głazami, żużel hutniczy niezwietrzany, zlepieńce półzwarte, gips, margiel miękki i inne.