Budynek typu Agrisol

Budynek typu Agrisol

Nowoczesne domki jednorodzinne są w stanie zapewnić nam jakość budownictwa na wysokim poziomie. Widać to już na przykładzie ciekawych domków jednorodzinnych typu agrisol. Jak wygląda użytkowanie takiego domku jednorodzinnego. Taki budynek po wybudowaniu otrzymuje świadectwo energetyczne. Uwzględnia się w tym kierunku odpowiednie regulacje prawne unii europejskiej. One ukazują zerowe zużycia energii. Ma to na celu stosowanie urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej poprzez kolektory słoneczne, małe i duże elektrownie słoneczne, baterie słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory. Także na pewnych poziomach gmin i osiedli deweloperskich jest możliwe zastosowanie geotermii, nowoczesnych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy wiatraków. Inwestor budowlany musi zauważyć, że takie technologie energooszczędne wymagają konkretnych przygotowań. Dotycz to już samych fundamentów, ścian, jak i stropów, dachy. Takie przygotowanie jest w stanie stworzyć ciekawych budynek energooszczędny. Materiały budowlane odgrywają istotne znaczenie dla domku energooszczędnego. Każdy z nich ma zapewnione odpowiednie parametry, które wiele nam mówią na jego temat. Na przykład najważniejszy dla izolacyjności wydaje się być współczynnik U. Warto więc na niego zwracać szczególną uwagę, przy wyborze materiałów.