Budowa płyty fundamentowej

Budowa płyty fundamentowej

W płycie fundamentowej dostrzegamy pewien etap prac, który powinien być wykonany na wysokim poziomie. Pierwszy dotyczy przygotowania gruntu pod położenie płyty fundamentowej. Ma to na celu zarówno usuniecie warstwy humusu, gruntu rodzimego na głębokość zgodną z konstrukcja, jak i ułożenie instalacji wodno kanalizacyjnych, pozostałych mediów. Takie pracy wymagają zachowywania staranności. Wtedy unika się przesuwania wykonanych pionów instalacji wewnętrznej w budynku. W czasie użycia klińca, czy żwiru wykonuje się podsypkę. W takim temacie układa się materiał warstwami, po czym taką warstwę dokładnie się zagęszcza. Zalecana grubość takiej podsypki wynosi do 20 cm. Na samym wierzchu powinna znajdować się zasypka piaskowa, o grubości do 4 cm. Wtedy wykonuje się jeszcze z folii izolację przeciwwilgociową. Drugi etap położenia płyt fundamentowych, to układanie szalunku. Następuje wykorzystanie izolujących elementów szalunkowych, które układa się, aby uzyskać odpowiedni kształt płyty, jak i wielkość. Wykonuje się także drenaż opaskowy, na wykopie fundamentowym w możliwie niewielkiej odległości od dolnej krawędzi warstwy podsypki. Samo zbrojenie wykonuje się zgodnie z dokumentacją. Tworzone jest w formie siatek, jak i klasycznego zbrojenia ze stalowych prętów. Inne zadnia, które się wykonuje w celu utworzenia płyty fundamentowej, to jej usztywnienie, jak i wypełnienie betonem.