Budowa izolacji termicznej

Budowa izolacji termicznej

Stworzenie odpowiedniej izolacji termicznej jest w stanie decydować o tym, jak przedstawia się temperatura w takim mieszkaniu, czy pozostaje ona na długi czas. Trzeba wykorzystać na przykład metodę ocieplenia mieszkania typu lekka mokrą. Wykonuje się ją z frezowanych płyt styropianowych, o ciężarze objętościowym do 20 kg na m3. Taka grubość powinna być obliczona przez architekta, jak i podana w projekcie. Zazwyczaj wynosi ona do 15 kg na m3. Wykorzystuje się na przykład płyty o wymiarach 50×100, czy 60×120 cm. Są one przyklejane następnie do ściany na zaprawę klejową. Gdy mur jest równy, jak i wykonany z lekkich materiałów, wtedy zaprawą klejową powinno się pokrywać całą powierzchnia płyty. Używa się w tym wypadku pacy zębatej o wymiarach zębów do 12 mm. W ten sposób jest możliwość uzyskania lepszej izolacyjności akustycznej przegrody. Jednak płyty styropianu układa się starannie, ciasno, na tak zwaną mijankę, z przesunięciem o pół długości płyty. Nie możemy doprowadzić do tego, aby pomiędzy nimi pojawiła się zaprawa klejowa. To może mieć wpływa na tworzenie się mostka termicznego. W całym projekcie budowlanym może się ich kilka pojawiać. Dlatego na każdym etapie budowy należy wziąć pod uwagę eliminowanie wszelkich mostków termicznych. Jest możliwość szybkiego sprawdzenia, gdzie takie mostki termiczne występują.