Budowa domu na działce siedliskowej

Budowa domu na działce siedliskowej

Generalnie najwięcej domów jednorodzinnych w naszym kraju budowanych jest na działkach typowo budowlanych, ich wielkość jest zróżnicowana, w zależności od miejscowości – średnia powierzchnia takiej działki wynosi około 900 metrów kwadratowych powierzchni. Jeżeli jednak chcemy mieć większą posesję, a nie stać nas na zakup działki budowlanej o takiej wielkości, możemy wybrać opcje budowy swojego domu jednorodzinnego na działce rolnej, której nadamy status działki siedliskowej. Wówczas występujemy do właściwego miejscowo urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy siedliskowej takiej działki – jeśli spełnione będą podstawowe kryteria do tego rodzaju budowy, zapewne otrzymamy pozytywna odpowiedź. Te niezbędne warunki to wielkość działki siedliskowej – nie może ona być mniejsza niż 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, jak też musi ona posiadać odpowiednie sąsiedztwo – przynajmniej jednym bokiem musi sąsiadować z działką posiadającą zabudowę mieszkalną (co najmniej 1 dom) lub też na tej właśnie sąsiedniej działce będzie wydane pozwolenie na zabudowę, czy to siedliskową, czy też na ogólnych zasadach działki o statusie budowlanym. Obecnie coraz więcej działek jest przekształcanych w siedliskowe, jest to korzystne dla przyszłych właścicieli również z uwagi na niższy podatek gruntowy po wybudowaniu domu.