Budowa domu na działce rolniczej

Budowa domu na działce rolniczej

Nie rzadko zdarza się taka sytuacja, że chcemy wybudować dom na działce rolnej. Jednak procedura nie jest tak łatwa jak z innymi działkami przeznaczonymi do budowy. Przede wszystkim należy wprowadzić zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Takiego typu sprawy załatwia się w gminnym wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej. Pamiętać należy, że taki proces odrolnienia gruntu pod zabudowę może być niezwykle czasochłonny. Dla osób, którym okres będzie za długi mogą korzystać z tak zwanej budowy siedliskowej jednak do takiej czynności trzeba być rolnikiem. Taki status da posiadanie ziemi o powierzchni minimum 1 ha. Warunkiem odrolnienia działki jest jej dostęp do drogi publicznej, w sąsiedztwie powinna znajdować się działka zabudowana oraz powinno istnieć uzbrojenie działki, które umożliwiłoby rozpoczęcie inwestycji. W przypadku zakupu gruntu przez kogoś innego prawo do pierwokupu ma Agencja Nieruchomości Rolnych. Warto wspomnieć  o tym, że niezależnie od tego czy odrolnimy grunt i czy wybudujemy na nim  wymarzony dom jest to inwestycja bardzo opłacalna i długoterminowa. Wysoka cena gruntów rolnych jest uzależniona od realizacji inwestycji na atrakcyjnych terenach oraz powiększany areał rolny ze względu na dofinansowanie unijne. Im bliżej dużego miasta tym cena ziemi rolnej jest wyższa.