Budowa domu – krok po kroku

Budowa domu – krok po kroku

Każda inwestycja tego rodzaju jak budowa domu jednorodzinnego to szereg podejmowanych decyzji, ważna jest kolejność ich podejmowania – czasami warto jest planować podjęcie poszczególnych decyzji, jednak podejmować je w odpowiedniej kolejności, aby zachowany był pewien porządek rzeczy. Pierwsze czynności zmierzające do budowy domu to na pewno kupno działki, a następnie dokonanie wyboru projektu domu – nie starajmy się robić odwrotnie, bowiem dopasowanie działki do już kupionego projektu może okazać się trudniejsze. Kolejne czynności związane będą z przygotowaniem już terenu pod właściwą budowę, a więc zadbanie o doprowadzanie do działki poszczególnych mediów, jak też zebranie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę domu. Na pewno niezbędna będzie analiza geologiczna gruntu, wymiary dokonane przez geodetę, wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność danej działki oraz wypis z rejestru gruntów, mówiący o tym, jakim terenem dysponujemy i jaki jest status danej działki, jakie są tam klasy gleby. Dalej pozostaje znalezienie odpowiedniej ekipy budowlanej, najlepiej zrobić to w oparciu o zebranie pozytywnych opinii o poszczególnych firmach budowlanych, realizujących tego rodzaju inwestycje. Ważne będzie też ubezpieczenie procesów budowlanych, aby w razie jakiegoś nieszczęścia móc liczyć na odszkodowanie lub na zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych.