Adaptacja projektu architektonicznego

Adaptacja projektu architektonicznego

Projekt architektoniczny jest wykonywany z uwzględnieniem wszelkich wymagań budowlanych. Tylko dzięki temu może on następnie zostać zatwierdzony przez komisję budowlaną. Ale takie zatwierdzenie projektu budowlanego, to jednak sprawa. Druga jest związana z jego całkowitym wykonaniem, według wszelkich wskazówek budowlanych. Dlatego po zakończeniu budowy domu również może komisja budowlana uwzględnić przegląd takiego budynku. Na podstawie takiego przeglądu przekonuje się, czy projekt został dokładnie wykonany i czy budynek jest gotowy do użytkowania przez domowników. Dokonanie adaptacji projektu architektonicznego do warunków miejscowych, jak i opracowanie terenu zagospodarowania działki musi być przedstawione w szybkim czasie. Brane są jeszcze pod uwagę uzgodnienia z dysponentami sieci. W takim wypadku zleca się osobie, z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi. W momencie występowania takiej potrzeby ważne jest dokonanie uzgodnienia lokalizacji budynku, u odpowiednich dysponentów sieci. Wykorzystuje się w tym kierunku rysunek projektu zagospodarowania terenu. Bardzo ważne okazuje się być jeszcze pozwolenie na budowę. W tym celu wykonuje się wniosek, jak i projekt budowlany, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. Składa się to do starostwa.