Podlasie: usuwanie szkód po nawałnicy

Wojewoda podlaski Andrzej Meyer odwiedził gospodarstwa dotknięte poniedziałkową nawałnicą. W miejscowości Zaręby-Krztęki oceniono, że straty są poważne, ale nie wymagają zabezpieczenia poszkodowanym lokali zastępczych przez gminę.
Wcześniej w siedzibie starostwa powiatowego w Zambrowie wojewoda spotkał się z przedstawicielami samorządu z terenów dotkniętych nawałnicą oraz z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Oceniono wielkość strat, przedstawiono działania oraz możliwości szybkiej pomocy poszkodowanym rodzinom. Wojewoda poinformował, że na wniosek samorządu poszkodowanym udzielana będzie pomoc finansowa z budżetu państwa w ciągu 2-3 dni od zdarzenia w formie zasiłków celowych.
W wyniku nawałnicy z 6 lipca w powiecie zambrowskim doszło do uszkodzenia dachów na 5 budynkach mieszkalnych oraz na budynkach gospodarczych. Uszkodzenia zanotowano również w powiecie wysokomazowickim oraz sokólskim. Przedstawiciele wojewody podlaskiego odwiedzili poszkodowane gospodarstwa.

This slideshow requires JavaScript.


Uszkodzone budynki były zabezpieczane przez strażaków z PSP i OSP folią i plandekami. Kontaktujący się z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego sekretarze gmin Zambrów i Szepietowo, burmistrz Ciechanowca oraz PCZK, nie zgłaszali zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc deklarowali natomiast pomoc w zabezpieczaniu mienia i wsparcie w usuwaniu skutków nawałnicy.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Dyskutuj