7 lipca

7 lipca 1572 roku zmarł w Knyszynie król Polski Zygmunt August. Był ostatnim dziedzicznym wielki księciem litewskim oraz męskim przedstawicielem dynastii Jagiellonów. Po jego śmierci zaczęto wybierać króla na sejmach elekcyjnych, w których mógł brać udział każdy szlachcic.

Dyskutuj