Nowy dyrektor MOSiR – u

Od 1 lipca br. nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportowego i Rekreacji w Łomży zostanie Andrzej Modzelewski. Dziś oficjalnie zakończono procedurę konkursową. Dotychczasowy członek Rady Miejskiej i pracownik MOSiR zastąpi odchodzącego na emeryturę Sławomira Grygę.

– Dokumenty Andrzeja Modzelewskiego zostały wnikliwie przeanalizowane przez specjalistów z zakresu prawa pracy z kancelarii prawnej, którzy jednoznacznie stwierdzili, że spełnia on wszystkie wymogi formalne. W mej opinii przedstawił także najlepszą koncepcję dalszego funkcjonowania MOSiR – oznajmił Mariusz Chrzanowski.

Andrzej Modzelewski ma 37 lat. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierunek administracja publiczna.

Jest też byłym sportowcem, w przeszłości grał w piłkę nożną. Posiada uprawnienia trenerskie i sędziowskie w tej dyscyplinie sportu. Prowadził zajęcia sportowe z dziećmi i dorosłymi. Jest współzałożycielem młodzieżowego ŁKS Łomża. Współzakładał również oraz sprawował funkcję prezesa w Gminnym Klubie Sportowym Łomża. W przeszłości organizował też liczne imprezy sportowo-rekreacyjne i akcje charytatywne.

Od 2010 r. nieprzerwanie pełnił funkcję radnego Miasta. Od ponad roku pracował w MOSiR, gdzie odpowiadał za marketing, teraz będzie samodzielnie zarządzał ośrodkiem.

Grzegorz Daniluk
Wydział Organizacji i Obsługi
Urzędu Miejskiego w Łomży

 

Dyskutuj