6 list. 2014r. odbyło się spotkanie w ramach kampanii „Studiujesz? Praktykuj”

O pomysłach na wdrażanie praktyk studenckich wysokiej jakości rozmawiało w czwartek 6 listopada, w Centrum Nauki Kopernik 150 uczestników spotkania w ramach kampanii „Studiujesz? Praktykuj”.

Praktyka studencka to bezcenne doświadczenie zawodowe na przyszłość. W jej ramach można nabyć bardzo dużo nowych umiejętności. Student sprawdza wiedzę zdobytą na studiach i nawiązać kontakty.

zdj. MNiSW
zdj. MNiSW

Nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” mówi o tym , że istnieje obowiązek odbycia co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy teoretycznej i przygotowanie do przyszłej pracy. Praktyki mogą być finansowane przez uczelnie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dodatkowo z funduszy europejskich.

Szczegóły na stronie MNiSW – http://www.nauka.gov.pl/praktyki/

Dyskutuj