Strajk rolników pod urzędem marszałkowskim zakończony

Do porozumienia doszli rolnicy z władzami w sprawie pól niszczonych przez dziki. W powiecie białostockim mają powstać niezależne komisje, które będą badały rozmiary szkód na polach wyrządzonych przez dziki. Porozumienie zawarte między Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko, starostą białostockim Antonim Pełkowskim, dyrekcją Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podlaską Izbą Rolną, zakończyło trwający od 25 czerwca protest.

Wskazujemy ścieżkę i pokazujemy, że mimo braku formalnych zapisów jest możliwość pomocy podlaskim rolnikom – wypowiadał się marszałek Mieczysław Baszko. – Samorząd województwa od półtora roku robi, co jest w jego mocy, aby problem szkód łowieckich, ASF i jego skutków zlikwidować. Niestety, bez wsparcia rządu nie jest to możliwe. Dlatego po raz kolejny postanowiliśmy zrobić ten krok, by choć w powiecie białostockim rolnicy mieli możliwość weryfikacji swoich szkód. Protokoły sporządzone przez powołany zespół będą też podstawą dla starostów do analizy i weryfikacji działalności kół łowieckich pod kątem wywiązywania się z umów zawartych ze starostami. Jeśli okaże się, że te umowy nie są dotrzymywane, koła trzeba będzie rozwiązywać.

Porozumienie ma charakter otwarty dzięki czemu inne powiaty będą mogły dołączyć do porozumienia.

Dziki w województwie podlaskim już od wielu lat wyrządzają szkody. Powstaje coraz więcej stron, na których rolnicy oferują sprzęt oraz usługi związane z tym problemem m.in. www.rolnicy.pl.

Dyskutuj