Rolnictwo podlaskie. To głównie potrzeby paszowe

Szeroko pojęty sektor rolniczy nadal stanowi w naszym kraju bardzo ważną gałąź gospodarki. Szacuje się bowiem, iż rolnictwo decyduje o zagospodarowaniu około 50% obszarów w Polsce.

Duży wpływ na tę sytuację ma województwo podlaskie, na którym występuje jeden z najwyższych współczynników koncentracji użytków zielonych w porównaniu do pozostałych obszarów. Dziedziną, która wydaje się dominować, są potrzeby paszowe – pogłowie bydła na Podlasiu oscyluje na poziomie 15-16%, większy wskaźnik występuje jedynie w województwie mazowieckim.

zdj. ASIB

Struktura zasiewów

Rolnictwo podlaskie charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż produktem uprawianym w ilościach największych jest zboże. Struktura w województwie wskazuje, iż najczęściej zasiewa się żyto, pszenicę, owies, a także różnego rodzaju mieszanki zbożowe. Na kolejnych miejscach, obok szeroko pojętych zbóż, znajdują się rośliny pastewne, ziemniaki i buraki cukrowe.

Białystok – rolnictwo w latach 2014-2020 zapewni atrakcyjny system dotacji unijnych. W największym stopniu zyskają młodzi rolnicy, którzy będą mogli liczyć na pomoc przy modernizowaniu swoich gospodarstw, a także usprawnieniu hodowli zwierząt czy uprawę różnego rodzaju roślin – między innymi zboża oraz kukurydzy.

Dyskutuj