Dział:Agro Biznes

Strajk rolników pod urzędem marszałkowskim zakończony

Do porozumienia doszli rolnicy z władzami w sprawie pól niszczonych przez dziki. W powiecie białostockim mają powstać niezależne komisje, które będą badały rozmiary szkód na polach wyrządzonych przez dziki. Porozumienie zawarte między Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko, starostą białostockim Antonim Pełkowskim, dyrekcją Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podlaską Izbą Rolną, zakończyło trwający od 25 czerwca protest.

Według resortu rolnictwa rozwiązaniem, które może zwiększyć dochodowość gospodarstw rolnych, ma być umożliwienie im prowadzenia sprzedaży bezpośredniej. Istotne jest również usprawnienie łańcucha dostaw żywnościowych, a także konsolidacja sektora przetwórczego i handlowego w eksporcie. Tu jako pierwsze na dobrej drodze do porozumienia są branża mleczarska i drobiarska. Natomiast producenci trzody chlewnej z Podlasia w ponad 80 proc. przystąpili do programu bioasekuracji, który ma…

Środki ochrony roślin są bezpieczne dla nas

Odpowiedzialnie stosowane środki ochrony roślin umożliwiają produkcję żywności wysokiej jakości. Jak podkreślają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, restrykcyjne przepisy, których muszą przestrzegać producenci środków i rolnicy, gwarantują, że żywność produkowana przy użyciu środków ochrony roślin jest bezpieczna.

Nie najlepsza sytuacja w rolnictwie i spożywce

Koniunktura na rynku rolno-spożywczym aktualnie nie jest optymalna. Ceny żywności są nader niskie, a nastroje producentów najgorsze od lat. Kwestia jakkolwiek powinna się poprawiać, m.in. za sprawą powiększającej się konsumpcji i coraz większego eksportu. Z deflacją i ograniczeniami w eksporcie polscy producenci bardzo dobrze sobie radzą.