Dział:Biznes

Podczas upałów pracownik może przerwać pracę

Pracownik może przerwać pracę, jeśli zbyt wysoka temperatura powoduje jego złe samopoczucie. Nie może też być za to ukarany obniżeniem wynagrodzenia. Polskie prawo nakłada też na pracodawcę obowiązek dostarczania podwładnym wody do picia w upalne dni. W odpowiednich warunkach powinni pracować zarówno pracownicy etatowi, jak i zatrudnieni na umowę zlecenie i dzieło.

Czy w zawodach związanych z kinematografią, teatrem, RTV mogą pracować niepełnosprawni?

Lista zawodów związanych w mniej lub bardziej bezpośredni sposób z kinematografią i ogólnie mediami jest bardzo długa. W tej branży pracują nie tylko osoby rozpoznawalne, prezenterzy, dziennikarze czy aktorzy, ale również tak zwany personel pomocniczy. Ogólnie rzecz biorąc, w zawodach związanych z mediami mogą pracować osoby z różnymi kodami niepełnosprawności.

Strajk rolników pod urzędem marszałkowskim zakończony

Do porozumienia doszli rolnicy z władzami w sprawie pól niszczonych przez dziki. W powiecie białostockim mają powstać niezależne komisje, które będą badały rozmiary szkód na polach wyrządzonych przez dziki. Porozumienie zawarte między Marszałkiem Województwa Podlaskiego Mieczysławem Baszko, starostą białostockim Antonim Pełkowskim, dyrekcją Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Podlaską Izbą Rolną, zakończyło trwający od 25 czerwca protest.