Upadłość konsumencka – ile kosztuje i warunki jakie trzeba spełnić

2
87
Upadłość konsumencka

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką, to pierwszy krok jaki musimy zrobić aby zostało podjęte postępowanie upadłościowe. Wniosek taki powinien zawierać szereg dokładnych informacji o dłużniku i wierzycielach. Składany jest na specjalnych formularzach urzędowych, dostępne one są w Sądach. Od wniosku o upadłość konsumencką należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 zł.

Wniosek o upadłość składa się we właściwym Sądzie Rejonowym przy miejscu zamieszkania dłużnika. Składa się również wniosek o przyznanie adwokata z Urzędu wraz z oświadczeniem majątkowym. Mogą go składać osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami – nie posiadające statusu przedsiębiorcy. Warunkiem jaki musi spełnić przedsiębiorca jeśli chce złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jest zakończenie działalności gospodarczej i jej wykreślenie z CEIDG. Upadłości konsumenckiej nie mogą zgłosić wspólnicy spółek i komandytariusze. Status upadłości mogą zgłosić osoby niepełnosprawne, nieletnie ale tylko przy obecności kuratora podczas całego procesu. Również rolnicy – warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Sąd właściwy do rozstrzygania upadłości, prowadzący proces upadłościowy, bada majątek wnioskującego i wymaga ujawnienia i dostępu do wszelkich posiadanych dóbr majątkowych. Sąd też ustala przy ogłaszaniu upadłości, sposób na spłatę wierzytelności w porozumieniu z wierzycielami i dłużnikami. Podczas procesu toczy się sprawa sądowa, w które są przesłuchiwane obie strony. Jeśli okaże się, że dłużnik nie jest w stanie w żaden sposób spłacać swoich zobowiązań ani tez, nic nie rokuje na to aby sytuacja zmieniła się w najbliższym okresie, Sąd może wydać wyrok w postaci umorzenia całości lub części zobowiązań wobec wierzycieli.

Nie ma ustalonego terminu składania wniosków o upadłość konsumencką. Wiadomo, że najlepiej zrobić to jak najszybciej. Wszystkie długi są oprocentowane i gdy zwlekam, tym bardziej się pogrążamy.

Opłata wniosku upadłościowego to 30 zł. Jednak należy też wziąć pod uwagę koszty postępowania oraz przyznanie wynagrodzenia np. syndyka. Średni koszt konsumenckiego postępowania upadłościowego oscyluje w granicach 3.000 – 5.000 zł. Przy czym dłużnik, nie musi dysponować takimi środkami, aby móc liczyć na proces upadłościowy. W przypadku jeśli tak jest, koszty pokrywa Skarb Państwa – do momentu, gdy dłużnik nie będzie mógł ich zapłacić. W przypadku, gdy tak się nie stanie, Sąd może umorzyć te koszty.

Upadłość konsumencką może też zgłosić przedsiębiorca jednak nie wcześniej jak rok czasu od dnia wykreślenia działalności gospodarczej.

Zapisz

[Głosów:1    Średnia:3/5]

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Twoje imię