Upadłość firmy – podstawowe informacje, złożenie wniosku i proces

0
55
Upadłość firmy

Złożenie wniosku o upadłość firmy, to pierwszy krok jaki musimy zrobić aby zostało podjęte postępowanie upadłościowe. Prawo złożenia takiego wniosku ma dłużnik oraz jego wierzyciele. Mówią o tym przepisy prawa w art. 20 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361).

Wniosek o upadłość firmy trzeba złożyć w okresie 30 dni od powstania sytuacji gdy firma jest niewypłacalna. Przekroczenie tego terminu może spowodować konsekwencje prawne. Złożenie wniosku zbyt późno, zazwyczaj powoduje jego odrzucenie przez Sąd. To z kolei wywołuje efekt w postaci, że dłużnik pozostaje sam sobie ze swoimi problemami. Może przy tym ponieść konsekwencje w postaci odszkodowania jakie będzie musiał zapłacić za nieterminowe złożenie wniosku.

Wniosek o upadłość składa się w sądzie rejonowym dłużnika i jest on odpłatny. Ponadto sąd może pobierać zaliczki na poczet prowadzenia postępowania upadłościowego. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest fakt, iż firma ma więcej zobowiązań w stosunku do wierzycieli, niż jej wartość majątkowa i gdy taki stan utrzymuje się nieprzerwanie przez 24 miesiące.

Ogłoszenie upadłości firmy nie oznacza, że jej wierzyciele stracą szansę na odzyskanie długów. Upadłość taka jest silnikiem, który pozwala firmie nadal funkcjonować lub jej właścicielowi. Firma z upadłością może nadal funkcjonować, wszelkie roszczenia wierzycieli nie będą już tak uciążliwe dla dłużnika. To na pewno daje pewien komfort psychiczny i wzrasta szansa na odzyskanie długów przez wierzyciel. Ci ostatni są zgodni z postanowieniem o upadłości i podejmują innego rodzaju kroki i rozmowy z dłużnikiem. Należy też podkreślić, że wniosek o upadłość, może złożyć również wierzyciel.

Sąd właściwy do rozstrzygania upadłości firmy, może zdecydować o zastosowaniu tzw. układu czyli jest to zawarcie porozumienia z dłużnikiem w sprawie spłaty wierzytelności. Taka sytuacja może się pojawić jeśli Sąd stwierdzi, że dalsze prowadzenie firmy przyczyni się do spłaty zadłużenia. Wtedy jednak cały jej majątek jest nadzorowany przez nadzorcę sądowego.

Jeśli jednak dojdzie do upadłości likwidacyjnej, dłużnik traci nadzór nad swoim majątkiem, który to od tej pory będzie sprawował syndyk upadłościowy. Dłużnik zobowiązany jest wtedy udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące swojego majątku. Syndyk je rozpisuje i zarządza nimi w celu spłaty wierzycieli.

Upadłość firmy i prawa jakie nabywa dłużnik i cały proces upadłościowy, mają podobny przebieg jak w przypadku upadłości konsumenckiej. W sumie wszelkie czynności, dłużnik może sam dokonać jednak gdy nie zna się na prawie, będzie mu w niektórych sytuacjach trudno i ryzyko oddalenia wniosku o upadłość będzie wysokie. Zatem warto jednak skorzystać z usług prawnych różnych kancelarii, które specjalizują się w takich procesach.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Twoje imię